Үнэ: 40,000

Функц-XL хэмээх энэхүү ном маань Excel программд агуулагдах функцүүдийн (130 орчим функц) хэрэглээ, ашиглалтын тухай өгүүлсэн ном юм. Уг ном нь Excel программ дээр ажиллаж сурахыг хүсч байгаа мянга, мянган Excel хэрэглэгч нарт зориулсан анхан шатны мэдлэг, Excel томъёоллыг гүнзгийрүүлэн судлахыг хүсч байгаа зуу, зуун Exceler-үүдэд зориулагдсан билээ. Энэхүү бүтээл маань таны үнэнч туслах, ширээний ном болно гэдэгт миний бие итгэлтэй байна.

-
+

Танилцуулга

Facebook
Twitter

Функц-XL номны агуулагын хувьд Excel программд агуулагддаг функцүүдийг хэрхэн ашиглах, хэрэглэх талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан бөгөөд түүнтэй холбоотой жишээ кейсүүдийг оруулсан болно. Тодруулбал энэхүү бүтээл маань нийт 8 бүлэгтэй, 130 орчим функцүүдийн ашиглалтын тайлбар, 200 гаруй жишээ, кейсийг агуулсан, 400 орчим хуудастай бүтээл болсон билээ.

Та энэхүү номыг худалдаж авахыг хүсвэл сайтын онлайн төлбөр тооцооны системийг ашиглаж болно. Эсвэл 91912010, 88880946 утсанд холбогдож ном худалдан авах захиалга өгч болно.

Агуулга

Өмнөтгөл

Номны тухайд

БҮЛЭГ 1: Өргөн хэрэглээний математик функцүүд

SUM, SUMIF, SUMIFS,SUMSQ, SUBTOTAL,SUMPRODUCT, ABS

EVEN, ODD, FACT, INT, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, TRUNC

RAND, RANDBETWEEN, ROMAN, SQRT, PRODUCT, MOD, QUOTIENT, PI, SIGN, POWER

Математикын функц ашигласан Excel шийдэл

SUM функцээр sheet-нүүдийн мэдээлэл нэгтгэх нь

Бутархай тоо агуулсан тооны нийлбэрийг олох нь

Excel программ дээр тойрог дүрс хэрхэн зурах бэ?

Багана алагсч нийлбэр авах техник

БҮЛЭГ 2: Логик буюу ухаалаг функцүүд

IF, AND, OR, IFERROR, NOT, TRUE, FALSE

Логик функц ашигласан Excel шийдэл

Листэнд өгөгдсөн мэдээлэл байгаа эсэхийг шалгах нь

Тоон мэдээллийн өсөлт, бууралтыг зургаар илэрхийлэх нь

Харилцан хамаарал бүхий Drop Down лист үүсгэх нь

Мужид давталттай хязгаарлалт хийх нь

Нөхцөл шалгаж, хүснэгтэн мэдээллээс хайлт хийх нь

БҮЛЭГ 3: Он сар өдөр болон цагийн функцүүд

DATE, DATEVALUE, DAY, DAYS360, EDATE, EOMONTH,

TODAY, MONTH, NETWORKDAYS, NETWORKDAYS.INTL,

WORKDAY, WORKDAY.INTL, WEEKDAY, WEEKNUM, YEAR,

YEARFRAC, HOUR, MINUTE, SECOND, NOW, TIME, TIMEVALUE, 

Цаг хугацааны функцүүд ашигласан EXCEL шийдэл

Excel программын нүдэнд хугацааны хязгаарлалт хийх нь

Ажлын өдрүүдээр хугацааны цуваа үүсгэх нь

Өгөгдсөн огноо нь ямар улирал байгааг тодорхойлох нь

Нас тодорхойлох техник

Амралтын өдрийг тодруулах техник

Огнооны мэдээллээс нөхцөл шалгаж тоолох нь

БҮЛЭГ 4: Хайлтын функцүүд

CHOOSE, VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH, INDEX

Хайлтын функцүүд ашигласан EXCEL шийдэл

Гүйлгээний утга дотроос үг хайх томъёолол

Ижил утгуудаас хамгийн сүүлийн утганд харгалзах мэдээллийг тодорхойлох нь

Листний хоосон нүдийг арилгах нь

Өгөгдсөн мэдээллийг эрэмблэх томъёолол

Өгөгдсөн нөхцлөөр мэдээлэл шүүж гаргах томъёолол

БҮЛЭГ 5: Reference функцүүд

COLUMN, ROW, COLUMNS, ROWS, ADDRESS, AREAS, OFFSET,

HYPERLINK, INDIRECT, TRANSPOSE, GETPIVOTDATA

Reference функц ашигласан EXCEL шийдэл

Өгөгдсөн мэдээллийн байршлыг тодорхойлох нь

Мөр баганын тоонд үндэслэн хүснэгт зурах техник

Динамик Data List үүсгэх техник

Хоёр огнооны хоорон дахь өдрүүдийг тодорхойлох нь

БҮЛЭГ 6: Текст функцүүд

LEFT, RIGHT, MID, LEN, LOWER, UPPER, PROPER, FIND,

SEARCH, SUBSTITUTE, REPLACE, TRIM, CLEAN, VALUE, FIXED,

DOLLAR, TEXT, EXACT, CONCATENATE, T, CHAR, CODE, REPT, BAHHT

Текст функцүүд ашигласан EXCEL томъёолол

Овог нэр салгах техник

Өгөгдсөн текстүүд томоор бичигдсэн эсэхийг шалгах нь

Мэдээлэлд хайж буй утга байгаа эсэхийг тодорхойлох нь

Хайж буй утгыг өнгөөр будаж харуулах техник

Нэг нүдийг хувааж, 2 утга оруулах техник

Нэг нүдийг хувааж, 2 утга оруулах техникийн өргөтгөл

Нэг нүдэнд агуулагдах мэдээллийг задлах томъёоны шийдэл

Текст бүхий тоон мэдээллийн нийлбэрийг тодорхойлох нь

БҮЛЭГ 7: Мэдээллийн функцүүд

ISBLANK, ISNUMBER, ISTEXT, ISNONTEXT, ISODD,

ISEVEN, ISLOGICAL, ISERR, ISERROR, ISREF, ISNA,

CELL, INFO, ERROR.TYPE, TYPE, NA, N

Мэдээллийн функц ашигласан EXCEL томъёолол

Мэдээллээс хоосон утгын байршлыг тодорхойлох нь

Тухайн нүдний утгыг хаягтай нь нэгтгэж харуулах нь

Ажиллаж буй файлын нэрийг тодорхойлох нь

Мэдээллийг нэг бүрчлэн олон sheet-нд задлах нь

Энэ регистерийн дугаар мөн үү?

БҮЛЭГ 8: Өргөн хэрэглээний статистик функцүүд

AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, GEOMEAN, CORREL, COVARIANCE.S, COVARIANCE.P, MAX, MIN, MAXA, MINA, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS, LARGE, SMALL, FREQUENCY

Статистик функц ашигласан EXCEL томъёолол

Мужид давхардсан утга оруулахгүйгээр хязгаарлалт хийх

Өгөгдсөн хоёр лист дэх давхардсан утгыг тодорхойлох

Тэмдэгтийн тоог 0 утгаар тэгшилэх томъёолол

Нөхцөлт дундаж утгыг тодорхойлох нь

Reviews

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

“Функц-XL” эхний сэтгэгдлийг үлдээх

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг * гэж тэмдэглэсэн