Үнэ: 50,000

“EXCEL Эксперт №1” хэмээх энэхүү ном маань Excel программын функцийн хэрэглээ ашиглалтын талаар өгүүлсэн, Excel программ дээр АХИСАН ТҮВШНИЙ ТОМЪЁО бичиж сурах хүсэл, эрэмэлзэлтэй хүмүүст зориулсан ном юм. Тодруулбал Excel программ дээр томъёо бичих арга барилд суралцах, хоёр ба түүнээс дээш функцийг холбож ахисан түвшний томъёо бичих суурь зарчмыг ойлгох, үндсэн техникийг эзэмших талаар бичсэн ном болно. Мөн уг номонд томъёолол ашиглаж, жижиг хэмжээний Excel загвар хэрхэн хийдэг талаар бичсэн.

Үнэ: 60,000

“Санхүүгийн тайлангийн EXCEL загварчлал” хэмээх энэхүү ном маань компанийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлан гаргах процессыг Excel программ дээр хэрхэн томьёолж, загварчилдаг талаар өгүүлсэн ном юм. Энэхүү ном нь СанхүүчНягтлан бодогч нарт энэхүү ном зориулагдсан мэт санагдаж магадгүй ч Excel программ сонирхдог, судалдаг, энэ программ дээр ажилладаг хүн бүрт зориулагдсан гэдгийг хэлэхэд таатай байна.