Үнэ: 45,000

МАКРО-XL хэмээх энэхүү ном маань Excel программын Developer цэсэнд агуулагдах MACRO коммандыг хэрхэн ашиглах, Excel программын бусад функцүүдтэй тэдгээрийг хэрхэн хослуулах тухай өгүүлэх болно. Мөн кейс байдлаар асуудал үүсгэж, тэдгээрийг макро ашиглах замаар хэрхэн автоматжуулах тухай өгүүлсэн олон арван шийдлийг энэхүү бүтээлдээ оруулсан. Энэхүү ном нь Excel автоматжуулалт, Excel загварчлалын талаар анхлан судалж, сонирхож байгаа хүн бүхэнд зориулагдсан болно.