Үнэ: 50,000

“EXCEL Эксперт №1” хэмээх энэхүү ном маань Excel программын функцийн хэрэглээ ашиглалтын талаар өгүүлсэн, Excel программ дээр АХИСАН ТҮВШНИЙ ТОМЪЁО бичиж сурах хүсэл, эрэмэлзэлтэй хүмүүст зориулсан ном юм. Тодруулбал Excel программ дээр томъёо бичих арга барилд суралцах, хоёр ба түүнээс дээш функцийг холбож ахисан түвшний томъёо бичих суурь зарчмыг ойлгох, үндсэн техникийг эзэмших талаар бичсэн ном болно. Мөн уг номонд томъёолол ашиглаж, жижиг хэмжээний Excel загвар хэрхэн хийдэг талаар бичсэн.

Үнэ: 45,000

МАКРО-XL хэмээх энэхүү ном маань Excel программын Developer цэсэнд агуулагдах MACRO коммандыг хэрхэн ашиглах, Excel программын бусад функцүүдтэй тэдгээрийг хэрхэн хослуулах тухай өгүүлэх болно. Мөн кейс байдлаар асуудал үүсгэж, тэдгээрийг макро ашиглах замаар хэрхэн автоматжуулах тухай өгүүлсэн олон арван шийдлийг энэхүү бүтээлдээ оруулсан. Энэхүү ном нь Excel автоматжуулалт, Excel загварчлалын талаар анхлан судалж, сонирхож байгаа хүн бүхэнд зориулагдсан болно.

Үнэ: 60,000

“Санхүүгийн тайлангийн EXCEL загварчлал” хэмээх энэхүү ном маань компанийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлан гаргах процессыг Excel программ дээр хэрхэн томьёолж, загварчилдаг талаар өгүүлсэн ном юм. Энэхүү ном нь СанхүүчНягтлан бодогч нарт энэхүү ном зориулагдсан мэт санагдаж магадгүй ч Excel программ сонирхдог, судалдаг, энэ программ дээр ажилладаг хүн бүрт зориулагдсан гэдгийг хэлэхэд таатай байна.

Үнэ: 40,000

Функц-XL хэмээх энэхүү ном маань Excel программд агуулагдах функцүүдийн (130 орчим функц) хэрэглээ, ашиглалтын тухай өгүүлсэн ном юм. Уг ном нь Excel программ дээр ажиллаж сурахыг хүсч байгаа мянга, мянган Excel хэрэглэгч нарт зориулсан анхан шатны мэдлэг, Excel томъёоллыг гүнзгийрүүлэн судлахыг хүсч байгаа зуу, зуун Exceler-үүдэд зориулагдсан билээ. Энэхүү бүтээл маань таны үнэнч туслах, ширээний ном болно гэдэгт миний бие итгэлтэй байна.