Эвентийн мэдээлэл

Огноо: 20/03/2023
Байршил: GB Plaza 4давхар 401 тоот
Төлбөр: 40,000
Зохион байгуулагч: EXCEL.mn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Эвентийн танилцуулга

1. Эвэнтийн танилцуулга

Энэ удаагийн эвентээр Excel программын Conditional Formatting хэрэгслийн талаар хэлэлцэж, түүний хэрэглээний талаар санал бодол туршилага солилцох болно. Тус эвентэд 15-20 хүн оролцох боломжтой ба эвентэд оролцох такс 40,000 төгрөг байна.  Эвэнт 2.30-3.00 цагийн хугацаанд үргэлжилнэ.

2. Эвэнтийн хүрээнд зохион байгуулагдах хөтөлбөр

Эвентийн хөтөлбөр Хугацаа
1 Оролцогч нарыг хүлээн авна. Өөр хоорондоо танилцана  10 мин
2 Conditinal Formatting хэрэгслийн талаар онолын хүрээний танилцуулга хийгдэнэ 20 мин
3 EXCEL.mn тус хэрэгслийн ямар зорилгоор хэрхэн ашигладаг талаар өөрийн туршилагыг хуваалцана 20 мин
4 Оролцогч тус хэрэгсэлийн талаар өөр хоорондоо ярилцаж, санал бодлоо солилцоно. Туршилга хуваалцана. 40 мин
5 Conditinal Formatting хэрэгслийн боломжуудын талаар хэлэлцэнэ 30 мин
6 Conditinal Formatting хэрэгсэлтэй холбоотой жижиг хэмжээний тэмцээн зохион байгуулна. 20 мин
7 Сэдвийн дүгнэлтийг хийж, дараагийн эвентийн сэдвийг тодорхойлно 20 мин
Нийт хугацаа 2 цаг 40 мин

3. Эвэнт зохион байгуулагдах газар

Сургалт Сансарын E-Март худалдааны төвийн баруун талд, төв зам дагуу (Улаанбаатар чуулагын зүүн талд) байрлах GB Plaza оффисын 4 давхарт 401 тоотод зохион байгуулагдана.

Эвентэд бүртгүүлэх

Event register form