Нийтлэлийн ангилал

Сайн байна уу. Та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. Бид нөхцөлт нийлбэр гэсэн бүлэгийнхээ 3 дахь хичээлийг өнөөдөр оруулж байна. Өмнөх хичээлээр бид SUMIF функцийг ашиглаж, нэг баганийн мэдээлэлд 2 ба түүнээс дээш тооны нөхцлийг хэрхэн тавьж, нийлбэр тодорхойлох тухайн авч үзсэн. Тэгвэл өнөөдрийнхөө хичээлээр өмнөх хичээлийнхээ агуулагыг улам бүр өргөтгөж, SUMIF функцэд олон тооны нөхцлийг хэрхэн оруулж, нийлбэрийг тодорхойлох талаар авч үзэх болно.
Зиак өдрийн мэнд ирээдүйн EXCEL Expert-үүдээ. Бид өмнөх хичээлээр SUMIF функцийг ашиглаж,  нэг баганын мэдээлэл дээр нэг нөхцөл тавиж, нийлбэрийг хэрхэн олох тухай авч үзсэн билээ. Тэгвэл өнөөдрийнхөө хичээлээр SUMIF функцийн хэрэглээг өргөтгөж, нэг баганын мэдээлэл дээр олон нөхцөл хэрхэн тавьж, нийлбэр тодорхойлох талаар авч үзэх болно. Иймээс бид энэ хичээл дээр SUMIF функцийг дахин ашиглах учраас тус функцийнхээ тодорхойлолтыг эргэж нэг саная.
Excel программ дээр ажиллаж эхэлж байгаа хүн бүхний хамгийн эхэнд сурдаг үйлдэл бол өгөгдсөн тоон утгуудын нийлбэрийг олох томъёолол байдаг. Тодруулбал SUM функц ашиглах замаар бид ямар ч тоон мэдээллүүдийн нийлбэрийг хялбархаан тодорхойлж чадна. Тэгвэл практикт энгийн тоон нийлбэрийг тодорхойлохоос илүүтэйгээр нөхцөл шалгаж нийлбэр тодорхойлох үйлдэлүүдтэй түгээмэл тулгардаг. Иймээс энэ хичээлээр нөхцөл шалгаж нийлбэр тодорхойлох хэд хэдэн арагчлалын
Өдрийн мэнд эрхэм EXCEL-чидээ. Та бүхэндээ өнөөдөр [EXCEL загварчлал ба функцийн хэрэглээ] сэдвийн хүрээн дэх эхний хичээлээ хүргэх гэж байгаадаа туйлын баяртай байна. Өнөөдрийнхөө хичээлээр Excel программд өргөн хэрэглэгддэг, хэрэглээ ашиглалт өндөртэй ТОП 10 функцийн талаар товч танилцуулгыг хийх болно. Яагаад заавал 10 гэж?, Excel программ дээр чинь 200, 300 функц байхад аравхан функц бидэнд хангалттай юу? гэсэн асуултыг надаас асууж байж магадгүй юм.