Төлбөр төлөх

1. Төлбөр төлөх боломж

Та дараах QR кодыг аль ч банкны application-р уншуулан төлбөр төлөх боломжтой. Та гүйлгээний утга дээр өөрийн нэр болон утасны дугаараа бичнэ үү

2. Төлбөр төлөх боломж

Та дараах дансаар төлбөрөө төлөн баталгаажуулах боломжтой. Та гүйлгээний утга дээр өөрийн нэр болон утасны дугаараа бичнэ үү

Банк: Хаанбанк

Данс: 5021555055

Данс эзэмшигч:  Жавхлантөгс