Tag Archives: Book

Бэлэг гардуулах ёслол буюу ялагч

Бид өнгөрсөн 4 дүгээр сард өөрсдийн боловсруулсан Excel программтай холбоотой нийтлэлүүдээ ном болгон хэвлүүлснийг та бүгд санаж байгаа байх. Энэхүү номны нэрийг өгөхдөө бид уншигч та бүгдийнхээ дунд бяцхан санал асуулга явуулж тодруулсан билээ. Үүний үр дүнд манай веб хуудаснаас эрхлэн гаргасан номыг EXCELMETRICS /нийтлэлийн эмхтгэл/ гэж нэрлэхээр шийдвэрлэсэн билээ. Энэхүү номны нэрийг манай веб сайтын уншигч БААТАР хэмээх зочин маань санал болгосон бөгөөд бид тус зочиндоо номныхоо дээжийг

  • Хуудас 2 | Нийт 2
  • <
  • 1
  • 2